Tag: quản trị

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 1) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 2) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 3) Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker ADIDAS và PUMA – Sự cạnh tranh của anh em Dassler trong thế giới bóng đá Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng. Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả: 1. Công việc của nhà quản lý là gì? Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Vấn đề chính của công việc đó là gì? Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệ