Tag: Peter Drucker

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 1) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 2) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 3) Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker ADIDAS và PUMA – Sự cạnh tranh của anh em Dassler trong thế giới bóng đá Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng. Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả: 1. Công việc của nhà quản lý là gì? Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Vấn đề chính của công việc đó là gì? Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệ
Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker

Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quy Tắc Đổi Mới - Peter Drucker Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Triển Khai Chiến Lược Marketing Như Thế Nào? 15 TUYỆT KỸ CAO NHẤT ĐỂ BÁN HÀNG NHỮNG CÂU NÓI HAY ĐÁNG GIÁ CỦA WARREN BUFFET List Of The Best Business Books Of All Time Đổi mới là chức năng đặc trưng của doanh nghiệp. Đó là phương tiện mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra tài nguyên mới đem lại của cải hay cải thiện nguồn lực sẵn có để tăng cường khả năng tạo ra của cải. Nên có bảo cáo hàng ngày bao gồm 2 trang: một trang là những vấn đề chính cần giải quyết + một trang là chỉ ra những cơ hội. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Có 7 nguồn gốc đổi mới: 1. Những sự kiện bất ngờ: thành công bất ngờ hoặc thất bại bất ngờ 2. Những điều phi lý: những nghịch lý trong logic, sự bất hợp lý giữ