Tag: meraki

Antifragile Book Review – Nassim Taleb

Antifragile Book Review – Nassim Taleb

Book Reviews, Finance, Investment, Meraki
Antifragile Book Review - Nassim Taleb The fallacy of "average" (mistake of average / average figures). Vietnam's GDP per capita in 2016 is about 2,200 USD (50 million / year). The average house / apartment price is from 700 million - 1.5 billion. High-end apartments are about 3 billion or more. If the average GDP is calculated, Vietnamese people have to work 30 years to buy a mid-range apartment and 68 years of work to buy a high-class apartment. Many people are surprised why the fact that the high-end apartment project still sprung up like mushrooms after the rain, the project that opened and sold out also ran out of stock, so many stars had so much money, it must be speculation / bubbles. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); In fact, the average GDP d...
Sách Antifragile – Nassim Taleb

Sách Antifragile – Nassim Taleb

Finance, Investment, Meraki
Sách Antifragile - Nassim Taleb The fallacy of "average" (sai lầm của những số liệu trung bình/bình quân). GDP bình quân đầu người của VN năm 2016 là khoảng 2.200 USD (độ 50 triệu/năm). Giá nhà đất/căn hộ tầm trung là từ 700triệu - 1.5 tỷ. Căn hộ cao cấp khoảng 3 tỷ trở lên. Nếu tính theo GDP bình quân thì người Việt phải mất 30 năm làm việc mới mua đc một căn hộ tầm trung và 68 năm làm việc thì mới mua được một căn hộ cao cấp. Nhiều người ngạc nhiên sao thực tế dự án căn hộ cao cấp vẫn mọc lên như nấm sau mưa, dự án nào mở bán cũng hết hàng, thiên hạ sao nhiều tiền thế, chắc chắn phải là đầu cơ/bong bóng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thực ra số liệu GDP bình quân ko nói lên sự phân bổ và khác biệt trong thu nhập. Bình quân cả xã hội 2.200 USD, như
Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

Meraki
Hàn Phi Tử Người Vô Sự – Thích Nhất Hạnh Tam Quốc Chí Bàng Thống Người Vô Sự Thích Nhất Hạnh   Vị vua sáng suốt sở dĩ lập được công, thành được danh là nhờ có bốn điều: một là thiên thời, hai là lòng người, ba là kỹ năng, bốn là cái thế và địa vị. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nếu không có thiên thời thì dù có mười vua Nghiêu cũng không thể làm cho một bông lúa trổ vào mùa đông. Nếu trái lòng người thì dù có là Mạnh Bôn và Hạ Dục cũng không thể dùng hết sức người. Cho nên được thiên thời thì không lo mà tự sinh ra. Được lòng người thì không cần thúc giục mà người ta tự mình hăng hái... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Có tài mà không có thế thì dù có hiền cũng không thể khống chế được kẻ hư hỏng. Cho nê
How To Lie With Statistics – Darrell Huff

How To Lie With Statistics – Darrell Huff

Book Reviews, Business, Finance, Investment, Meraki
How To Lie With Statistics - Darrell Huff The Halo Effect Book Review – Phil Rosenzweig The Snowball Warren Buffett and the Business of Life – Alice Schroeder Antifragile Book Review – Nassim Taleb List Of The Best Business Books Of All Time Regression to the mean. (Average Regression) Reporter Tim Hardford recently reported that the American Communications Association has just awarded the Communicator of the Year 2017 to Oscar Munoz (CEO of United Airlines). The name of the uncle is engraved in the prize, and it is not clear that the "miss" happened by Munoz in handling Mr. David Dao was pulled from the plane. The American Architects Association awards excellent awards to Kemper Arena, the award ceremony takes place at an Arena designed by the Arena; After a few h
Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Ngày Mai Của Những Ngày Mai – Nguyễn Ngọc Tư

Book Reviews, Sách Việt
Ngày Mai Của Những Ngày Mai - Nguyễn Ngọc Tư Người Vô Sự – Thích Nhất Hạnh Hàn Phi Tử Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình – Huỳnh Vĩnh Sơn Làm sông ( -Nguyễn Ngọc Tư) Uỷ ban xã cử chị chạy xuồng máy đưa anh xuống Vàm Cây Tra, bọn họ đùa, “Viết về sông Lớn anh hùng mà có nữ pháo binh anh hùng đi cùng là nhất anh rồi”. Chị đang lúi húi mở dây buộc xuồng, cười xòa, “anh hùng gì, mấy ông này cứ đem chuyện cũ nhắc hoài, mắc chán.” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Anh thấy kỳ lạ, có vẻ chị không vui với những lời như vậy, chị bối rối, chị khoả lấp, chị loay hoay che giấu nụ cười phảng phất buồn. Hay đấy chỉ là cảm giác của riêng anh. Suốt buổi sáng, người phụ nữ nhỏ nhắn này làm anh bất ngờ, thán phục, nể sợ khi biết chị đã từng bắn cháy bốn tàu giặc tr
18 Minutes – Peter Bregman

18 Minutes – Peter Bregman

Book Reviews, Meraki
18 Minutes - Peter Bregman According to the World Database of Happiness (yes, there is one), Iceland is the happiest place on earth. That’s right, Iceland. Yes, I know it’s cold and dark six months out of the year there. I’m just giving you the data. The secret to their happiness? Eric Weiner, Author of The Geography of Bliss, traveled to Iceland to find out. After interviewing a number of Icelanders, Weiner discovered that their culture doesn’t stigmatize failure. Icelanders aren’t afraid to fail — or to be imperfect — and so they’re more willing to pursue what they enjoy. That’s one reason Iceland has more artists per capita than any other nation. “There’s no one on the island telling them they’re not good enough, so they just go ahead and sing and paint and write,” Weiner writes.
The Halo Effect Book Review – Phil Rosenzweig

The Halo Effect Book Review – Phil Rosenzweig

Book Reviews, Business, Management, Meraki
"The Halo Effect Book Review - Phil Rosenzweig   Read the Profile of the first female billionaire Nguyen Thi Phuong Thao (the owner of Vietjet Air) in the newspapers all see the details: "One day of the female billionaire starts at 5 am and ends at 2 pm. both of you go on business with ... " Ms Nga (owner of SeaBank) is a very detailed and dedicated person who works with the staff and works with "extremely high" intensity. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); The pressure of a big CEO's job, which only sleeps for 3 hours / day, only supersedes. Writing so as to encourage young people to be enthusiastic & determined to fight in the work is true, but through that, to explain the success of Thao / Nga, I think there is little basis. I personall...
Richard Nixon The Life – Jonh A. Farrell

Richard Nixon The Life – Jonh A. Farrell

Book Reviews, Meraki, Politic
Richard Nixon The Life - Jonh A. Farrell "History will treat you well," Henry Kissinger told Richard Nixon, in their last days at the White House. "It depends who writes the history," Nixon replied. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Harmful sex movies when shown to children. In that sense, people are only "coming of age" and mature enough to be political. Suppose there is an underground camera in the White House that records all the night and day moments, so that later history can be reviewed, so many scenes of that movie only the adults should watch and understand. Richard Nixon is a "strange" person. When he became the 37th president of the United States, he ordered the secret police to set up a tape recorder to record all the perversions in the "palace"...
One Man’s View Of The World by Lee Kuan Yew

One Man’s View Of The World by Lee Kuan Yew

Book Reviews, Meraki, Politic
One Man's View Of The World by Lee Kuan Yew "God grant me the serenity to accept the things I can't change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference." - Reinhold Niebuhr (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); As one of Asia's most prominent leaders in the 20th century, Lee Kuan Yew has serenity, pragmatic spirit, acceptance of reality and what he cannot change; determination and courage enough to be independent, build and turn Singapore into a "model" country. And above all, wisdom is to know what "must accept" and "what can be changed". "One Man’s View of the World." Is a collection of thoughts, life-long interviews of Lee Kuan Yew for major issues of the world and himself. Back to Singapore: (adsbygoogle = wi
Tam Quốc Chí – Bàng Thống

Tam Quốc Chí – Bàng Thống

History, Meraki, Sách Việt
Tam Quốc Chí - Bàng Thống Bàng Thống tự Sĩ Nguyên, người quận Tương Dương. Thống thủa nhỏ chất phác, đần độn, chẳng ai cho là người có tài cán. Tư Mã Huy người quận Dĩnh Xuyên là hạng thanh nhã biết xét người, lúc Thống hai mươi tuổi qua gặp Huy, Huy hái dâu ở trên cây. Thống ngồi dư ới gốc, cùng nói chuyện từ sáng đến tối. Huy rất lấy làm lạ, khen Thống là kẻ sĩ hàng đầu ở Nam Châu lúc bấy giờ, bởi thế tiếng Thống dần nổi. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tính Thống thường kể khen người, nhiều khi vượt quá tài cán của họ, người đương thời lấy làm lạ mà hỏi lý do, Thống đáp rằng: - Hiện thiên hạ đại loạn, chính đạo băng lở, người tốt ít mà kẻ ác nhiều. Ta muốn chấn hưng phong tục, thúc đẩy đạo nghiệp, nếu chẳng biểu dương cái tốt của người thì thanh danh của họ
TRIBE- On Homecoming and Belonging – Sebastian Junger.

TRIBE- On Homecoming and Belonging – Sebastian Junger.

Book Reviews, Meraki
TRIBE- On Homecoming and Belonging - Sebastian Junger. Memories of veterans about comrades and the years of battle, the project engineer involved when he graduated; or simply celebrate each of you about your friends / teachers & students ... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Every one of us has almost always had a place, a memorable time, a time when we actually see "belong"; be attached / split; with the same burden, the same joys of victory ... "steamed rice, a cigarette also divided into two". As Sebastian Junger points out in "Tribe: on homecoming and belonging": people with instincts and desires belong to a certain "place", being part of something bigger and more meaningful than personal self . In tribe ("tribe") "pre-civilized" groups, the cohesion...
The Unheavenly City – Edward C.Banfield The Nature and The Future of Our Urban Crisis

The Unheavenly City – Edward C.Banfield The Nature and The Future of Our Urban Crisis

Book Reviews, Business, Meraki
The Unheavenly City - Edward C.Banfield The Nature and The Future of Our Urban Crisis At the lowest socioeconomic level, lower-lower class, the time perspective was often only a few hours, or minutes, such as in the case of the hopeless alcoholic or drug addict, who thinks only about the next drink or dose. At the highest level, those who were second- or third-generation wealthy, their time perspective was many years, decades, even generations into the future. It turns out that successful people are intensely future oriented. They think about the future most of the time. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); The very act of thinking long term sharpens your perspective and dramatically improves the quality of your short-term decision making.(From Meraki)
The Snowball Warren Buffett and the Business of Life – Alice Schroeder

The Snowball Warren Buffett and the Business of Life – Alice Schroeder

Book Reviews, Business, Finance, Investment, Meraki
The Snowball Warren Buffett and the Business of Life - Alice Schroeder Buffett is, of course, more intelligent, more intelligent than many other smart people in knowing where he is, what he wants, the reason for his work and the way he goes. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); The period of the 1990s internet stock movement in the United States, like we did in 2006-2007, just "selling is losing, buying is winning" ... He himself does not join technology / internet stocks, the reason is he has not yet understand how to create value / profit of these companies. While investors around the year - multiply ten assets by week, by month, Berkshire's stock value dropped by 30% ... for a long time 5-7 years he was mocked, made antics, people say the investment genius Bu...
The Only Game in Town Book Review- Mohamed A.El-Erian

The Only Game in Town Book Review- Mohamed A.El-Erian

Book Reviews, Meraki
The Only Game in Town Book Review- Mohamed A.El-Erian A book that has 5000 readers, sharing and discussion has been a phenomenon. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); It is common for a sports match with 30 million followers. So to see the attractiveness and attraction of sports. The top matches are always full of emotions; From young people to old people, civilians to heads of state, can be as happy as children who cry and cry for sadness and sadness. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Because sports are not just muscles, but everything of life is condensed in 30-90 minutes ...: striving / suffering; luck & fate; talent, integrity / personality, desire to win and overcome yourself. "The Only Game in Town" is a collectio...
Black Edge Book Review – Steven A. Cohen.

Black Edge Book Review – Steven A. Cohen.

Book Reviews, Business, Finance, Investment, Meraki, Uncategorized
Black Edge Book Review - Steven A. Cohen. "Behind every great fortune there is a crime." - Honoré de Balzac This is a book about one of the most well-known investment funds in the United States (SAC Captial) and the founder and operator of the Captial SAC: billionaire "white hand made" Steven A. Cohen. Different from Warren Buffett's investment school, people buy and hold stock of companies for decades. Cohen is a "surfing" trader, earning money by trading stocks during the day, even hours / minutes. Stock prices often fluctuate according to revenue and profit information ... information about new projects / contracts, or products / inventions that companies prepare. SAC Capital has a dense network of "spies" / "spies" throughout the country to collect these insider information befor