Tag: efffectiveness

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 1) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 2) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 3) Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker ADIDAS và PUMA – Sự cạnh tranh của anh em Dassler trong thế giới bóng đá Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng. Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả: 1. Công việc của nhà quản lý là gì? Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Vấn đề chính của công việc đó là gì? Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệ