Travel

Best Beach Hotels & Resorts In Vietnam

Best Beach Hotels & Resorts In Vietnam

Travel, Vietnam
Best Beach Hotels & Resorts In Vietnam 1. AMANOI In 2013, Aman brought the brand’s signature sleekness to its debut resort in Vietnam, a contemporary beachside resort alongside a full-service Aman Spa. Named for the Sanskrit-derived word for ‘peace’ and noi meaning ‘place’, Amanoi is a tranquil, ultraluxe retreat situated on a gorgeous golden sand beach overlooking spectacular Vinh Hy Bay in Nui Chua National Park, northeast of Ho Chi Minh City. The luxury hotel’s polished, slate pagodas peek out from a lush green landscape; its infinity pool segues into the sea; and its spa rests by a lotus-blossom-dotted lake. Amanoi offers total privacy in beautifully designed accommodations that are located in 31 Pavilions, a number with private swimming pools, and five Aman Villas, all posit
Quy Tắc Đi Du Lịch

Quy Tắc Đi Du Lịch

Du Lịch, Travel
QUY TẮC ĐI DU LỊCH 1) Đừng chọn thời điểm nhà nhà du lịch, người người du lịch (Tết nhất chẳng hạn, đợt nghỉ dài, ngày lễ... sân bay cũng đông mà các dịch vụ cũng chen chúc). Mỗi địa điểm du lịch cũng có thời gian thích hợp trong năm. 2) Đừng chọn một nơi mà bạn đã đi nhiều lần dù có thích đến mấy (nơi hay nhất còn ở phía trước cơ). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 3) Đừng đi với vẫn những người đồng hành ấy hết lần này qua lần khác, dù họ có hợp với bạn và gia đình thế nào chăng nữa (cuộc đời ngắn lắm). 4) Có những tour du lịch thích hợp chỉ cho người lớn, có những điểm du lịch tốt cho trẻ em... Và không nhiều những tour, những địa điểm tốt cho cả mấy thế hệ, xin nhớ! 5) Bất cứ đi đâu cũng nê