Peter Drucker

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 1) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 2) Những Ông Trùm Tài Chính Việt Nam – Nhóm Đông Âu (Phần 3) Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker ADIDAS và PUMA – Sự cạnh tranh của anh em Dassler trong thế giới bóng đá Trách nhiệm đầu tiên của giám đốc doanh nghiệp là: cố gắng đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất từ các nguồn lực sẵn có hoặc khả dụng. Đặt ra 3 câu hỏi để quản trị hiệu quả: 1. Công việc của nhà quản lý là gì? Đó là hướng các nguồn lực và nỗ lực của doanh nghiệp vào các cơ hội tạo ra những thành quả có ý nghĩa về mặt kinh tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2. Vấn đề chính của công việc đó là gì? Hiệu năng là làm việc một cách đúng đắn, hiệ
Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker

Quy Tắc Đổi Mới – Peter Drucker

Management, Peter Drucker, Uncategorized
Quy Tắc Đổi Mới - Peter Drucker Quản Trị Theo Hướng Hiệu Quả Triển Khai Chiến Lược Marketing Như Thế Nào? 15 TUYỆT KỸ CAO NHẤT ĐỂ BÁN HÀNG NHỮNG CÂU NÓI HAY ĐÁNG GIÁ CỦA WARREN BUFFET List Of The Best Business Books Of All Time Đổi mới là chức năng đặc trưng của doanh nghiệp. Đó là phương tiện mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra tài nguyên mới đem lại của cải hay cải thiện nguồn lực sẵn có để tăng cường khả năng tạo ra của cải. Nên có bảo cáo hàng ngày bao gồm 2 trang: một trang là những vấn đề chính cần giải quyết + một trang là chỉ ra những cơ hội. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Có 7 nguồn gốc đổi mới: 1. Những sự kiện bất ngờ: thành công bất ngờ hoặc thất bại bất ngờ 2. Những điều phi lý: những nghịch lý trong logic, sự bất hợp lý giữ
List Of The Best Business Books Of All Time

List Of The Best Business Books Of All Time

Book Reviews, Business, Finance, Investment, Peter Drucker
List Of The Best Business Books Of All Time  Mastering Private Equity 2 sets - Claudia Zeisberger, Michael Prahl The best equity teaching textbook has been found. Fooled by Randomness - Nassim Nicholas Taleb This book is not worthy of such a high position. But this is a book that no one dares to translate so leave this place for fun. Options, Futures, and other Derivatives - John Hull. Books that teach fresh money on the stock exchange. Just having a new product coming out is known to know how to make money with it, but nowhere to study. This book is a worldwide derivative ordinance, taught at most business schools. The Hard Thing about Hard Things - Ben Horowitz The best startup book of all time.  Good to Great - Jim Collins This book is too good, from revie